Khóa học Excel Dashboard cao cấp online CleverCFO

Khóa học của CleverCFO điểm mạnh là học thực tế ứng dụng vào công việc và giúp bạn ghi điểm ngay với công ty.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Trần Tuấn, MBA Thời gian: 6 tiếng.

Ông Trần Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Cựu giám đốc tài chính tập đoàn British American Tobacco (BAT).
Với hơn 10.000 giờ đào tạo các khóa tài chính chuyên sâu về tài chính trong chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 2000 tỷ – 8000 tỷ.

THÔNG TIN KHÓA ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo
Cung cấp các kỹ năng để có thể trình bày 18 loại báo cáo quản trị sử dụng Excel và lập Excel Dashboard.
• 13 kỹ năng Excel cần có để có thể tập hợp số liệu và trình bày báo báo cáo quản trị. 13 kỹ năng này sẽ được sử dụng cùng nhau để lập 18 loại báo cáo quản trị thường gặp.
• Thực hành lập ngay 3 Dashboard mà mọi doanh nghiệp đều cần xem mỗi tháng: Financial KPI Dashboard; Sales Dashboard và P&L Dashboard.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1 Gia tăng hiệu quả trình bày bằng bộ công cụ của Controls Toolbox
Áp dụng thực hành:
• Kết hợp Check box và hàm Offset tạo báo cáo kết hợp 3 chỉ tiêu: doanh thu – khối lượng – lợi nhuận
• Sử dụng Combo box tạo báo cáo dòng tiền cuốn chiếu
• Sử dụng Combo box tạo báo ngân sách cập nhật
• Sử dụng Combo box tạo báo cáo bán hàng xu hướng kết hợp quá khứ và dự báo
• Sử dụng Scroll bar tạo báo cáo xu hướng kinh điển trong kế toán quản trị – Thực hành tạo báo cáo xu hướng về quản trị công nợ phải thu
• Sử dụng Scroll bar tạo báo cáo xu hướng về dòng tiền
• Sử dụng List box tạo danh mục báo cáo chuyên nghiệp
• Sử dụng Combo box + list box điều hướng báo cáo cho nhà quản trị

Phần 2 Sử dụng một số hàm Excel và tập hợp số liệu
Áp dụng thực hành:
• Sử dụng sumifs lập báo cáo quản trị bán hàng. Quản trị theo 4 yếu tố: Người bán hàng, nhóm sản phẩm, khu vực và kênh phân phối (Số liệu của Microsoft rất đặc biệt).
• Sử dụng sumifs + combo box lập báo cáo chi phí phát sinh lũy kế theo kỳ và so với kế hoạch.
• Sử dụng Vlookup linh hoạt + combo box tạo báo cáo giá thành linh hoạt cho từng sản phẩm.
• Sử dụng hàm Getpivotdata lọc dữ liệu kết hợp với slicer để lập báo cáo đo lường lợi nhuận theo từng khác hàng hoặc nhóm sản phẩm.
• Sử dụng tính năng của Pivottable lập báo cáo “Price – performance” của marketing finance.
• Sử dụng tính năng Distinct lập các báo cáo đo lường hiệu suất (tỷ lệ đơn hàng so với kế hoạch) và phân tích giá mua – bán trong kỳ.

Phần 3 Gia tăng hiệu ứng trình bày bằng biểu đồ
Áp dụng thực hành:
• Sử dụng biểu đồ “nhiệt kế” để trình bày các KPI tài chính hoặc các chỉ số đo lường hiệu suất
• Sử dụng biểu đồ “Source of Growth” phân tích tăng trưởng – áp dụng cho doanh thu – chi phí – lợi nhuận. Đây là biểu đồ kinh điển trong kế toán quản trị xuất hiện hơn 60% tại báo cáo quản trị của Unilever.
• Sử dụng biểu đồ xu hướng 2 chỉ tiêu để phản ánh các cặp chỉ tiêu tài chính: Lợi nhuận – dòng tiền; lợi nhuận – doanh thu; tăng trưởng – dòng tiền.
• Sử dụng kỹ thuật “on cell chart” để xoay biểu đồ – áp dụng cho các biểu đồ đo lường & KPI

Phần 4 Tổng hợp các kiến thức ở 3 phần trên thực hành tạo 3 Dashboard
Áp dụng thực hành:
• Financial KPI Dashboard
• Sales Dashboard
• P&L Dashboard
Các Dashboard này do CleverCFO chọn lọc và tự thiết kế phù hợp áp dụng với tính đặc thù và mục tiêu kiểm soát của các doanh nghiệp Việt Nam.

CLIP MINH HỌA:

Clip minh họa khóa học Excel Dashboard của CleverCFO

Lưu ý:
1. Khóa học được tổ chức online và học tại Group Facebook
2. Tất cả các buổi học đều sử dụng Excel – Tốt nhất là Excel 2016 để có thể sử dụng được các tính năng mới nhất, Ví dụ: Water Fall chart phân tích tăng trưởng

Học phí: 4.0000.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Ưu đãi khi đăng ký sớm
Học viên CFO, KTT tại CleverCFO: 2.800.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Học viên các chương trình khác: 3.200.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Chưa học chương trình gì: 3.500.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)

Hotline hỗ trợ 0914 400 247

Trang web không cho phép copy nội dung