Khóa học Excel nâng cao và Power Query/Power BI

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ông Trần Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Cựu

giám đốc tài chính tập đoàn British American Tobacco (BAT).

Với hơn 10.000 giờ đào tạo các khóa tài chính chuyên sâu về tài chính trong chương trình đào tạo giám đốctài chính chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 4000 tỷ – 8000 tỷ.

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo:

 • Sử dụng Excel trong việc tổng hợp, xử lý, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng Power BI để hiển thị – trình bày dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng
 • Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên hơn 185 quốc gia và vùnglãnh thổ đang sử dụng Power BI cho chiến lược phân tích kinh doanh của họ. Do đó, việc hiểu biết và nắm rõ được Power BI là một lợi thế cực kỳ lớn trong việc phát triển doanh nghiệp của bạn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1: Xử lý, tổng hợp và đồng bộ số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, khác định dạng bằng Power Query:

 • Xóa dòng và xử lý tiêu đề của bảng dữ liệu
 • Loại bỏ dòng dữ liệu lỗi; dữ liệu trống Null hoặc Blank
 • Xử lý dữ liệu bằng replace values; làm sạch lỗi với Remove Errors
 • Sửdụng tính năng Unpivot Columns để chuyển đổi 4 kiểu dữ liệu khácnhau về dạng đồng nhất
 • Tập hợp số liệu từ nhiều loại dữ liệu khác nhau: csv, xlsx, text, access
 • Sử dụng access làm database chứa dữ liệu và truy xuất dữ liệu
 • Tập hợp dữ liệu và xử lý dữ liệu bằng tính năng Merge + Append
 • Sửdụngmối quanhệ(relationship) giữa cácbảngđểmở rộngtínhnăngbáo cáo
 • 3 cách sử dụng hàm GetPivotData để truy xuất dữ liệu hiệu quả làm nguồn cho các báo cáo Dashboard (Excel)

Phần 2-3: Sử dụng Power BI hiện thị, trình bày thông tin và đưa báo cáo “Online”

 1. Kết nối dữ liệu làm nguồn cho các báo cáo:
 • Các loại kết nối dữ liệu vào Power BI và các kiểu dữ liệu thường gặp
 • Xửlý, chuẩn hóa dữ liệu thô trước khi đưa vào sửdụng và xây dựng data model
 • Download, cài đặt và thiết lập Power BIDesktop
 • Tạo tài khoản Microsoft và đăng nhập vào Power BI Desktop

2. Sử dụng biểu đồ trực quan hóa dữ liệu và xây dựng báo cáo “BI”

 • Xây dựng các tương tác trên bảng biểu và biểu đồ bằng Filter và Slicer
 • Tạo các loại bảng biểu và đồ thị phổ biến để trực quan hóa dữ liệu: Bar Charts & Column Charts; Line Charts & Area Charts; Combination Charts & Ribbon Charts; Pie Charts, Doughnut Charts & Tree Maps; Maps on Power BI; Funnel Charts; Gauge & Cards; Tables & Matrices
 • Cách kết nối, thiếp lập chức năng tự động cập nhật dữ liệu và chia sẻ báo cáo BI
 • Xây dựng các tương tác trên bảng biểu và biểu đồ bằng Filter và Slicer
 • Tạo các loại bảng biểu và đồ thị phổ biến để trực quan hóa dữ liệu: Bar Charts & Column Charts; Line Charts & Area Charts; Combination Charts & Ribbon Charts; Pie Charts, Doughnut Charts & Tree Maps; Maps on Power BI; Funnel Charts; Gauge & Cards; Tables & Matrices
 • Cách kết nối, thiếp lập chức năng tự động cập nhật dữ liệu và chia sẻ báo cáo BI cho người dùng
 • Tổngquancáchchuyểnđổi và sửdụngbáo cáochophiên bản di động– mobile app (Xuất bản Power BI Dashboard lên Power BI Service)
 • Bảo mật dữ liệu và phân quyền xem các báo cáo theo đơn vị

Phần 4: Thực hành xây dựng các Dashboard trên Power BI

 • Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng Power BI KPI
 • Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng Sales Dashboard (dữ liệu, biểu đồ, slicer, bản đồ…)
 • Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng Financial Dashboard

Lưu ý:

 1. Khóa học được tổ chức online và học tại Group Facebook. Không giới hạn thời gian hay số lượt xem. Mỗi HV chỉ sử dụng một Tài khoản Facebook để tham dự khóa học.
 2. Tất cả đều sử dụng Excel – Tốt nhất là Excel 2016 để có thể sử dụng được các tính năng mới nhất, Ví dụ: Water Fall chart phân tích tăng trưởng

Học phí: 5.000.000 VND (Phí chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Chương trình ưu đãi áp dụng cho học viên CFO giảm còn: 4.000.000 VND (Phí chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Tải brochure Khóa học Power BI tại đây:

Trang web không cho phép copy nội dung