Khóa học Kế toán trưởng (KTT)

Chương trình Kế toán trưởng được xây dựng theo COSO framework của Mỹ – Một bộ máy kế toán tốt phải đảm nhiệm được
3 chỉ tiêu:
• Thông tin tài chính đáng tin cậy (dưới góc nhìn của kiểm toán viên)
• Tuân thủ pháp luật thuế (phòng tránh sai phạm và quyết toán thuế)
• Đạt được tính hữu hiệu và hiệu quả (xây dựng kế hoạch tài chính và quản trị)

Nội dung khóa học Kế toán trưởng gồm 3 phần:

Phần 1: Đạt được tính hữu hiệu và hiệu quả (xây dựng kế hoạch tài chính và quản trị), 8 buổi

Chân dung kế toán trưởng & Excel trong tài chính kế toán 

– Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn

– Lập kế hoạch tài chính & tầm nhìn tài chính 5 năm

– Phân tích báo cáo tài chính và tái cấu trúc tài chính

– Phân tích hoạt động kinh doanh và báo cáo quản trị

– Tăng trưởng & thẩm định các dự án đầu tư cho tăng trưởng

– Các mô hình cung cấp thông tin cho việc ra quyết định 

– Tính giá thành

Phần 2: Thông tin tài chính đáng tin cậy,  4 buổi

– Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200- 133 – P1

– Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200- 133 – P2

– Kỹ thuật soát xét báo cáo tài chính

– Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xây dựng quy trình

Phần 3: Tuân thủ pháp luật thuế, 4 buổi

– Sai phạm thường gặp về thuế – P1: thuế TNDN/TNCN 

– Sai phạm thường gặp về thuế – P2: thuế GTGT/Nhà thầu

– Sai phạm thường gặp về thuế – P3: Hóa đơn/ Hoãn lại

– Chuẩn bị cho kỳ quyết toán thuế 

THÔNG TIN LỚP HỌC:

– Thời gian học : 16 buổi. 1 buổi thi nếu lấy chứng chỉ. (Có lịch học vào tối trong tuần hoặc cuối tuần)
– Địa điểm:  25T2 Hoàng Đạo Thúy Cầu Giấy Hà Nội / 79 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6 Quận 3.
Chính sách dành cho khóa học KTT: 1. Nhóm từ 2 người trở lên giảm thêm 500.000 VND/người. 2. Tặng clip 50 thủ thuật Excel, bộ tài liệu tặng riêng học viên KTT 
3. Hỗ trợ trong và sau khóa học các tình huống thực tế trong công việc  
4. Được tham gia một số group facebook, zalo để cùng nhau trao đổi thảo luận và nhận nhiều tài liệu nhé
5. Tham gia một số hội thảo offline free trong và sau khóa học  
6. Được tham gia một số khóa học khác của CleverCFO với chính sách ưu đãi dành cho học viên KTT  
Khóa học của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế vào công việc. Các thầy sẽ hướng dẫn anh chị hiểu bản chất và thực hành trên các model Excel ngay tại lớp

Trang web không cho phép copy nội dung