Khóa học Phân tích Báo Cáo Tài Chính chuyên sâu Online

Khóa học của CleverCFO điểm mạnh là học thực tế ứng dụng vào công việc và giúp bạn ghi điểm ngay với công ty.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Trần Tuấn, MBA Thời gian: 6 tiếng.

Ông Trần Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Cựu giám đốc tài chính tập đoàn British American Tobacco (BAT).
Với hơn 10.000 giờ đào tạo các khóa tài chính chuyên sâu về tài chính trong chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 2000 tỷ – 8000 tỷ.

Ông Trần Quang Duy, Kế toán trưởng kiểm trợ lý CFO quỹ đầu tư Hong Kong. Ông chuyên phụ trách các dự án mua bán, sát nhập đầu tư, các dự án trung bình là 40 triệu $.  

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Phần 1: Mục tiêu và phương pháp phân tích BCTC
  • Giới thiệu mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
  • Bản chất và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
  • Phân tích dòng tiền từ bảng cân đối kế toán
  • Gắn phân tích báo cáo tài chính và mục tiêu của doanh nghiệp
  • Phân tích cấu trúc vốn, khả năng vay và trả nợ của doanh nghiệp
  • Phân tích tính sinh lời và khả năng sinh lời bền vững từ báo cáo lãi lỗ
  • Phân tích chất lượng lợi nhuận và tăng trưởng
  • Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
 • Phần 2: Chỉ số tài chính đo lường toàn diện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp
  • Lập bảng tính 4 nhóm chỉ số tài chính kết hợp phản ánh sức khỏe tài chính
  • Bài đọc hay tóm tắt kiến thức
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Phân tích Dupont đánh giá khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu
  • Phân tích đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính; xác định rủi ro tương ứng
  • Đánh giá rủi ro tài chính bằng phương pháp phân tích tỷ số.
 • Phần 3: Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp
  • Phương pháp và ý nghĩa của việc phân tích dòng tiền
  • Tái cấu trúc để gia tăng độ mạnh của khả năng sinh tiền và đảm bảo hoạt động liên tục
  • Chiến lược dòng tiền tập trung và phân tán
  • Phân tích dòng tiền và chiến lược vốn lưu động của doanh nghiệp – Chiến lược hy sinh lợi nhuận lấy dòng tiền và ngược lại
 • Phần 4: Thực hành xây dựng KPI Dashboard kiểm soát báo cáo tài chính
  • Bước 1: Sử dụng thanh Scroll Bar để tạo danh mục KPI
  • Bước 2: Dùng hàm sumifs để lấy số liệu cho Dashboard
  • Bước 3: Sử dụng conditional formatting để định dạng KPI
  • Download file KPI Dashboard hoàn chỉnh
 • Phần 5: Thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính
  • Làm đẹp doanh thu từ việc ghi nhận trước/ ghi khống
  • Làm đẹp doanh thu từ hoạt động M&A
  • Làm đẹp doanh thu – Case study: ROS
  • Làm đẹp doanh thu – Case study: YEG
  • Che dấu/ trì hoãn ghi nhận chi phí
  • Thủ thuật làm đẹp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

CLIP MINH HỌA:

Lưu ý:
1. Khóa học được tổ chức online và học tại Group Facebook
2. Tất cả các buổi học đều sử dụng Excel – Tốt nhất là Excel 2016 để có thể sử dụng được các tính năng mới nhất,

Học phí: 4.0000.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Ưu đãi khi đăng ký sớm
Học viên CFO, KTT tại CleverCFO: 2.800.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Học viên các chương trình khác: 3.200.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)
Chưa học chương trình gì: 3.500.000 VND/ng (chưa bao gồm 10% VAT)

Hotline hỗ trợ 0914 400 247

Trang web không cho phép copy nội dung