SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHƯƠNG TRÌNH CFO VÀ KTT

Cả chương trình Giám đốc tài chính (CFO) và Kế toán trưởng (KTT) đều được thiết kế dựa trên COSO framework của Mỹ, học làm thực tế 3 mảng về tài chính, quản trị và thuế nhưng giữa hai chương trình có 1 vài điểm khác biệt như sau:

  1. CFO học hợp nhất BCTC còn KTT thì không có do chương trình CFO thiết kế cho công ty vừa và lớn
  2. CFO học quản trị dòng tiền trung và dài hạn, KTT học quản trị dòng tiền ngắn hạn, trong 3 tháng mình dự đoán dòng thu chi sắp tới
  3. CFO thiên về học quyết toán thuế và lập kế hoạch thuế, còn KTT là học 120 sai phạm thuế và quyết toán thuế (1 bên là chú trọng việc kiểm tra, lập kế hoạch để đạt được mục tiêu ban đâu, 1 bên là sẽ làm chi tiết hơn việc thuế hàng ngày.
  4. CFO học lập ngân sách cho toàn công ty còn KTT học ngân sách bán hàng
  5. CFO học tính và kiểm soát giá thành, còn KTT học tính giá thành là chủ yếu
  6. CFO học nhiều mẫu báo cáo quản trị để giúp sếp ra quyết định như chi phí, ngân sách, dòng tiền, xu hướng, báo cáo về bán hàng, biến động … còn KTT học 2 báo cáo chính là công nợ và doanh thu (80/20)
  7. CFO học phân tích BCTC, thẩm định dự án đầu tư đều sâu hơn KTT

Tuy nhiên để xác nhận chính sác chương trình học nào phù hợp với anh/ chị cần phải dựa vào mục tiêu khi anh chị đi học và năng lực hiện nay của mình thì CleverCFO mới có thể tư vấn và xác định lộ trình học phù hợp nhất với anh chị.

Lộ trình tư vấn và học tập của học viên CleverCFO

ĐĂNG KÝ LÀM BÀI TEST ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRỰC TUYẾN: https://bitly.com.vn/59lj7p

Trang web không cho phép copy nội dung