Tôi là Bảo, chuyên viên tư vấn hỗ trợ khách hàng của Trung tâm đào tạo giám đốc tài chính CleverCFO. Hành trình đi làm của tôi bắt đầu với hai năm làm vị trí chuyên viên tư vấn tại CleverCFO, sau đó là sự ra đi và trở về. Lợi thế của tôi là hơn 2 năm kinh nghiệm sau khi rời khỏi CleverCFO với vị trí chuyên viên tư vấn triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp CRM, thông qua việc tư vấn cho các chủ doanh nghiệp tôi đã có sự thấu hiểu về nguyện vọng của những người chủ doanh nghiệp – những kỳ vọng của họ đối với vai trò của phòng kế toán tài chính không chỉ gói gọn với vai trò ghi nhận số liệu quá khứ mà còn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của công ty. Với những hiểu biết của mình, tôi mong muốn sẽ giúp được các anh chị nhìn nhận rõ ràng hơn về khung năng lực của chính mình so với các yêu cầu hiện nay trên thị trường, rủi ro và cơ hội của mình là gì, anh chị sẽ cần bổ xung những kiến thức – kĩ năng như thế nào và chương trình đào tạo nào là phù hợp để giúp anh chị đạt được mục tiêu về công việc của anh chị.

Trang web không cho phép copy nội dung