Cảm ơn bạn về hành trình đã qua!

Bạn thân mến, 

Thật lòng tôi rất lấy làm tiếc khi đã không tạo ra được những giá trị cho bạn như kì vọng ban đầu của tôi, đó là tạo giá trị-cùng bạn phát triển trên con đường sự nghiệp của chính mình. Nếu có thể bạn hãy cho tôi xin cảm nhận lý do mà bạn từ chối nhận chuỗi email này để tôi có thể hoàn thiện mình và thực hiện tốt hơn công việc của mình bạn nhé. 

GỬI

Tôi không còn nhu cầu về tài liệu này
Tôi nhận quá nhiều email
Tài liệu đã lỗi thời